CA EN ES

Resultats per padró

 

Padró Impost Vehicles Tracció Mecànica,

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: tipus, marca, model, potència, cilindrada, càrrega, places, tipus de vehicle històric, número de districte, número de secció, número de sector
 
Llegeix més...
 
 
 
 

Totals per districte, sexe i any de naixement

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, sexe, any de naixement i nombre de persones
 
Llegeix més...
 
 
 

Totals per districte, sexe i lloc de naixement

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, sexe, municipi de naixement, província de naixement, país de naixement i nombre de persones
 
Llegeix més...
 
 
 
 
 
 

Totals per districte, sexe i nacionalitat

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, nacionalitat i nombre de persones
 
Llegeix més...