Resultats per padró

Padró Impost Vehicles Tracció Mecànica,

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: tipus, marca, model, potència, cilindrada, càrrega, places, tipus de vehicle històric, número de districte, número de secció, número de sector
Llegeix més...
         

Totals per districte, sexe i any de naixement

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, sexe, any de naixement i nombre de persones
Llegeix més...
   

Totals per districte, sexe i lloc de naixement

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, sexe, municipi de naixement, província de naixement, país de naixement i nombre de persones
Llegeix més...
             

Totals per districte, sexe i nivell d'estudis

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, sexe, nivell d'estudis i nombre de persones
Llegeix més...
   

Totals per districte, sexe i nacionalitat

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, nacionalitat i nombre de persones
Llegeix més...
       

Pàgina 1 de 2