CA EN ES

Resultats per districtes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomenclàtor

Relació de les vies de Sabadell. Columnes: identificador del Nomenclàtor (per poder enllaçar amb altres taules d'Open Data si és necessari), sigles, partícules, nom de la via, composició de tots els atributs en una sola columna
 
Llegeix més...
 

Servidor de mapes

URL: http://awas.sabadell.cat/absatlas/absopengis/wms.ashx Aquest resultat conté les capes següents: terme municipal, districtes, edificació, mitgeres, illes, espais lliures, voreres, guals, rius, eixos de carrer, números postals
 
Llegeix més...
 

Carrerer

Els carrers de la ciutat
 
Llegeix més...
 

Totals per districte, sexe i any de naixement

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, sexe, any de naixement i nombre de persones
 
Llegeix més...
 
 

Totals per districte, sexe i lloc de naixement

En aquest arxiu es poden trobar les següents columnes: número de districte, sexe, municipi de naixement, província de naixement, país de naixement i nombre de persones
 
Llegeix més...