CA EN ES

Resultats per carrer

Carrerer

Els carrers de la ciutat
 
Llegeix més...
 
 

Nomenclàtor

Relació de les vies de Sabadell. Columnes: identificador del Nomenclàtor (per poder enllaçar amb altres taules d'Open Data si és necessari), sigles, partícules, nom de la via, composició de tots els atributs en una sola columna
 
Llegeix més...
 

Servidor de mapes

URL: http://awas.sabadell.cat/absatlas/absopengis/wms.ashx Aquest resultat conté les capes següents: terme municipal, districtes, edificació, mitgeres, illes, espais lliures, voreres, guals, rius, eixos de carrer, números postals
 
Llegeix més...