CA EN ES

Contractació laboral per durada del contracte

Índex /Treball / Contractació laboral per durada del contracte
Descripció: Evolució del nombre de contractes laborals segons durada des de gener de 2005
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: contractació