CA EN ES
Béns immobles urbans

Evolució des de l'any 1991

Impost de béns immobles

Béns immobles rústics. Evolució des de 2006