CA EN ES
Matriculacions

Evolució mensual del nombre de matriculacions

Vehicles matriculats

Evolució des de l'any 1978