CA EN ES
Alumnat matriculat per nivells educatius. Primària

Evolució des del curs 2000/2001

Alumnat matriculat per nivells educatius. Resum

Evolució des del curs 2000/2001