CA EN ES

Natalitat

Índex /Població / Moviment demogràfic
Descripció: Evolució del nombre de naixements des de l'any 1950
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Paraules clau: habitants, població, naixements, indicadors