CA EN ES

Mapa de la ciutat. Divisió per districtes

Índex /Territori / Mapa de la ciutat. Divisió per districtes

Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Descarrega l'arxiu

Veure al plànol

Paraules clau: mapa, ciudad, ciutat, divisions territorials, divisiones territoriales, demarcació, demarcación, demarcaciones, demarcacions, districte, districtes, distrito, distritos, terme, término, territori, territorio

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes