CA EN ES

Població de Sabadell

Índex /Població / Població
Descripció: Evolució de la població a Sabadell des de l'any 1950
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Descarrega l'arxiu

Any: 2020
Data creació: 06/08/2021
Data publicació: 21/09/2021

Descarrega l'arxiu

Any: 2020
Data creació: 06/08/2021
Data publicació: 21/09/2021

Paraules clau: població, habitants

Ajuntament de Sabadell        Observatori de l'economia local     Dades obertes