CA EN ES

Cerqueu al catàleg...

autobús, carrer, comerç, consum, cultura, despeses, districtes, educació, esports, finances, formació, hisenda, padró, pressupostos, salut, seguretat, vehicles

Alumnat de cicles formatius de grau superior per família professional

Índex / Educació

Font: Servei d’Educació / Ajuntament de Sabadell
  • 2013


    Data creació: 21/10/2014
    Data publicació: 11/04/2015
    Freqüència d'actualització: Anual

Paraules clau: servei, serveis, serveis persones, servicio, servicios, servicios personas, educació, educación, alumne, alumnes, alumno, alumnos, escola, escoles, escuela, escuelas, enseñanza, ensenyament, curs, curso, cursos, persona, personas, persones, formació, formación