CA EN ES

Cerqueu al catàleg...

autobús, carrer, comerç, consum, cultura, despeses, districtes, educació, esports, finances, formació, hisenda, padró, pressupostos, salut, seguretat, vehicles

Distribució de l'oferta de cicles formatius de grau superior per tipus de centre.

Índex / Educació

Font: Servei d’Educació / Ajuntament de Sabadell
  • 2013


    Data creació: 21/10/2014
    Data publicació: 11/04/2015
    Freqüència d'actualització: Anual

Paraules clau: servei, serveis, serveis persones, servicio, servicios, servicios personas, educació, educación, alumne, alumnes, alumno, alumnos, escola, escoles, escuela, escuelas, enseñanza, ensenyament, curs, curso, cursos, persona, personas, persones, formació, formación