CA EN ES

Cerqueu al catàleg...

autobús, carrer, comerç, consum, cultura, despeses, districtes, educació, esports, finances, formació, hisenda, padró, pressupostos, salut, seguretat, vehicles

Escoles bressol. Cost mitjà en euros

Índex / Educació

Font: Servei d’Educació / Ajuntament de Sabadell
  • 2013


    Data creació: 21/10/2014
    Data publicació: 11/04/2015
    Freqüència d'actualització: Anual

Paraules clau: servei, serveis, serveis persones, servicio, servicios, servicios personas, educació, educación, alumne, alumnes, alumno, alumnos, escola, escoles, escuela, escuelas, enseñanza, ensenyament, curs, curso, cursos, persona, personas, persones, formació, formación