CA EN ES

Participació general per tots els àmbits

Índex /Educació / Programa ciutat i escola

Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 01/02/2019
Data publicació: 02/02/2019

Any: 2017
Data creació: 01/02/2019
Data publicació: 02/02/2019

Paraules clau: servei, serveis, serveis persones, servicio, servicios, servicios personas, educació, educación, alumne, alumnes, alumno, alumnos, escola, escoles, escuela, escuelas, enseñanza, ensenyament, curs, curso, cursos, persona, personas, persones, formació, formación