CA EN ES

Educació universitària. Evolució del percentatge de dones per àrees des de 2001

Índex /Educació / Educació universitària

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Ensenyament

Any: 2017
Data creació: 15/11/2018
Data publicació: 16/11/2018

Any: 2017
Data creació: 15/11/2018
Data publicació: 16/11/2018