CA EN ES

Alumnat matriculat per nivells educatius. Educació Infantil

Índex /Educació / Alumnat matriculat per nivells educatius
Descripció: Evolució des del curs 2000/2001
Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/11/2018
Data publicació: 06/11/2018

Any: 2017
Data creació: 05/11/2018
Data publicació: 06/11/2018