CA EN ES

Distribució de casos de VIH notificats per any de diagnòstic. Sabadell

Índex /Sanitat i salut pública / Casos de VIH i sida
Descripció: Evolució 2001-2014
Font: Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya (CEESCAT)

Any: 2017
Data creació: 26/10/2018
Data publicació: 27/10/2018

Any: 2017
Data creació: 26/10/2018
Data publicació: 27/10/2018