CA EN ES

Població activa registral segons edat dels homes

Índex /Treball / Població en relació amb l'activitat
Descripció: Evolució de la població activa registral segons edat dels homes des de març de 2008
Font: Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018

Any: 2017
Data creació: 06/09/2018
Data publicació: 07/09/2018