CA EN ES

Tuberculosi. Sabadell i Vallès Occidental

Índex /Sanitat i salut pública / Tuberculosi
Descripció: Evolució des de l'any 1991
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Direcció General de Recursos Sanitaris

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018