CA EN ES

Ciutadans estrangers. Nivell d'instrucció

Índex /Població / Ciutadans estrangers

Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Any: 2017
Data creació: 09/07/2018
Data publicació: 10/07/2018

Paraules clau: població, estrangers, habitants, nacionalitat, estudis, immigració, padró, cens, demografia, estadística, población, padrón, habitantes, censo, demografía, PMH