CA EN ES

Pensió contributiva mitjana de la Seguretat Social per tipus a Sabadell. Règim general

Índex /Serveis socials / Pensions contributives
Descripció: Evolució des de l'any 2011
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018