CA EN ES

Nombre de viatgers/es i viatgers/es per dia en el transport urbà

Índex /Transports / Autobusos urbans
Descripció: Evolució des de l'any 1995
Font: Servei de Mobilitat, Trànsit i Transports
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018

Any: 2017
Data creació: 05/07/2018
Data publicació: 06/07/2018