CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Base 2010

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Per components principals. Evolució 2011-2012
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018