CA EN ES

Distribució territorial d'establiments per districtes i sectors

Índex /Estructura empresarial / Activitats econòmiques
Descripció: Evolució des de l'any 2005
Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018