CA EN ES

Llocs de treball assalariat segons la grandària del centre de treball. Xifres absolutes

Índex /Estructura empresarial / Estructura empresarial segons afiliació a la Segur
Descripció: Evolució des de 1999
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018