CA EN ES

Dimensió mitjana dels centres de treball per divisió d'activitat econòmica (CCAE 2009)

Índex /Estructura empresarial / Estructura empresarial segons afiliació a la Segur
Descripció: Evolució des de l'any 2008
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018