CA EN ES

Centres de treball i llocs de treball assalariat per sectors d'activitat (CCAE 1993)

Índex /Estructura empresarial / Estructura empresarial segons afiliació a la Segur
Descripció: Període 1995-2008
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Observatori del Treball

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018

Any: 2017
Data creació: 28/06/2018
Data publicació: 29/06/2018