CA EN ES

Altes i baixes de Sabadell amb els municipis del Vallès Occidental

Índex /Població / Moviment demogràfic

Font: Servei de Gestió de la informació
Ajuntament de Sabadell

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Any: 2017
Data creació: 25/06/2018
Data publicació: 26/06/2018

Paraules clau: població, estrangers, habitants, emmigració, immigració, Vallès Occidental, padró, cens, demografia, estadística, población, padrón, habitantes, censo, demografía, PMH