CA EN ES

Persones reconegudes legalment com a discapacitades a Sabadell per tipus de discapacitat

Índex /Serveis socials / Persones reconegudes legalment com a discapacitade
Descripció: Evolució des de l'any 1998
Font: Institut d'Estadística de Catalunya

Any: 2016
Data creació: 15/06/2017
Data publicació: 16/06/2017

Any: 2016
Data creació: 15/06/2017
Data publicació: 16/06/2017