CA EN ES

Renda bruta familiar disponible. Base 2008

Índex /Rendes / Renda bruta familiar disponible (RBFD)
Descripció: Per components principals. Evolució 2008-2010

Ajuntament de Sabadell

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017

Any: 2016
Data creació: 29/05/2017
Data publicació: 30/05/2017