CA EN ES

Població activa registral segons edat

Índex /Treball / Població en relació amb l'activitat
Descripció: Evolució de la població activa registral segons edat des de març de 2008
Font: Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017

Any: 2016
Data creació: 26/05/2017
Data publicació: 27/05/2017