CA EN ES

Mapa d'emplaçament dels centres d'educació secundària privats o concertats

Índex /Educació / Educació secundària

Font: Servei d’Educació
Ajuntament de Sabadell

Paraules clau: servei, serveis, serveis persones, servicio, servicios, servicios personas, educació, educación, alumne, alumnes, alumno, alumnos, escola, escoles, escuela, escuelas, enseñanza, ensenyament, curs, curso, cursos, persona, personas, persones, formació, formación

Twitter #opendata

Twitter #dadesobertes